Μία Ανώτερη Μορφή Αυτοάμυνας

Krav Maga

Ένα άθλημα πολύ σημαντικό στην εποχή μας , το οποίο επικεντρώνεται στην αυτοάμυνα ενόπλων και άοπλων απειλών και κινδύνων τεχνικών μάχης. Σκοπός του είναι η ατομική προστασία αλλά και τρίτων. Διδάσκει τρόπους αντιμετώπισης ενάντια της βίας.

πειθαρχία, σεβασμός και το οικογενειακό κλίμα

προκαλεσε τον εαυτο σου.